Wednesday, April 22, 2020

PHÁT PHÌ

Covid ơi hỡi ...Covid,
Cứ ăn rồi ngủ phát phì mày ơi.
Tại mày khéo ghẹo trêu người,
Gieo chi thứ dịch cho người tang thương.
Dồn người ta tới chân tường.
Ốm đau, chết chóc đôi đường chia ly.
Làm ta phải tự cách ly,
Suốt ngày quanh quẩn đi ra đi vào.
Ngước trông khấn với Trời Cao.
Xin Ngài ban phước tuôn trào thế gian.
Xin cho qua khỏi gian nan.
Qua cơn bệnh dịch xoá tan khổ sầu.
Xin Ngài thương ban phép mầu.
Xin Ngài nghe tiếng nguyện cầu chúng con./.

Nhật Vũ
TX  Fri. April-10-2020.


1 comment:

  1. Đúng 100% luôn. Nguyễn Hải bị tăng ký lên tới hơn 10 LBS vì Coronba, sắp thành con heo phì rồi, sợ quá không biết làm sao bây giờ
    [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSSISaIANtqXyKocd7tMYDgg-C0f0oR6ic4G-_WfcH-8zYsekpT&usqp=CAU[/img]

    ReplyDelete