Tuesday, March 31, 2020

Ngõ Vắng Đường Xưa

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương

Nữ ca nhạc sĩ Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment