Friday, March 20, 2020

Hãy thắp lên niềm hy vọng

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Clara Ngô

No comments:

Post a Comment