Tuesday, March 31, 2020

Nỗi hận Corona Vũ Hán

Sáng tác: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương
Thực hiện clip: Nguyễn HảiLời English (Trường Đinh)

HATRED OF WUHAN CORONA


Experiencing the pain of human beings
Sadly, witnessing thousands of lives lost each day
Because of the Chinese virus from Wuhan
Spreading around the world

The world we live is now full of grief and lamentation
The world we live is now full of pain and sorrow
The Gods seem not having eyes
As ignoring the mourning of mankind

Oh, why do people act like an evil?
Oh, why does the China's government have no hearts?
When spreading the Wuhan coronavirus
Over the five continents of the world

When the time comes the world will prove with evidence
The wicked China's government
Kills mankind with the virus
The deadly Chinese coronavirus

We're praying for a saviour to come and save the world
Bringing back peaceful time for our planet
Sharing smiles and happiness with our world
And teaching the China's government an unforgettable lesson

Ngõ Vắng Đường Xưa

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương

Nữ ca nhạc sĩ Hà Lan Phương

Friday, March 27, 2020

Nỗi hận Corona Vũ Hán

Nhìn lại xem, nỗi đau loài người
Ngậm ngùi thay, máu xương ngập đầy
Loài vi trùng Corona Vũ Hán
Từ bên Tầu tràn ngập thế gian

Rồi tai ương oán than đầy trời

Rồi than van dấy lên hàng ngày
Trời cao kia như không có mắt
Dửng dưng nhìn nhân loại lầm than

Ôi, loài người vì đâu gian ác

Ôi giặc Tầu, chẳng có lương tâm
Đã gieo rắc vi trùng Vũ Hán
Co-Ro-Na tràn khắp năm châu

Rồi thời gian chứng minh việc này

Giặc Tầu kia ác ôn tày trời
Diệt nhân lọai bằng con Virus
Co-Ro-Na tàn ác dã man

Hằng mong sao cứu nhân độ trì

Ngày xanh tươi sẽ mau trở về
Mang nụ cười niềm vui khắp chốn
Triệt giặc Tầu khỏi cõi thế gian

Nguyễn Hải

Tuesday, March 24, 2020

Nỗi buồn tím

Các bạn thân thương! Những ngày buồn, tự giam mình ở nhà để tránh virus Tầu cộng, không biết làm gì, HLP và Nguyễn Hải đã phối hợp làm bài Nỗi buồn tím
Thơ: Nguyễn Hải
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương
Mời cả nhà nghe cho đỡ buồn


Friday, March 13, 2020

Nỗi buồn tím

Ta đuổi bắt em, mặt trời đang lặn
Đuổi cả đời chẳng đặng được gặp nhau
Thời gian dài, dài như những cơn đau
Đêm ma quái quằn quại lên nỗi nhớ

Cơn mơ đêm, chập chờn em đâu đó
Có về đây, hong ấm lại tình nồng
Có đánh thức, cõi lòng ta mong mỏi
Hay chỉ là báo mộng lúc chia ly

Ta đuổi mãi, theo cuộc tình vô vọng
Em thật xa, xa tít tận chân trời
Hoàng hôn tím, lây nỗi buồn ta tím
Tím bầu trời hay tím cả tình yêu

Chiều lặng lẽ hoàng hôn đang ủ khuất
Ta đứng đây lặng ngắm mặt trời đen
Cơn mơ đêm qua, em đứng bên thềm
Để vội vã, nói lên lời từ biệt!!!

Nguyễn Hải