Saturday, January 5, 2019

Trăng khuya

Thơ: Trầm Nhi
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & H.L. Phương
Trình bày: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment