Saturday, December 23, 2017

Người đàn bà dân oan

Nhạc: Nguyễn Hải
Dựa theo ý thơ: Nguyễn DũngGuitar cover / Hát: Nguyễn Hải


No comments:

Post a Comment