Friday, December 15, 2017

Cách post MP3

Thứ tự như sau:

1-Truớc hết các bạn copy nguyên văn text dưới đây paste vào phần text nhớ để text ở HTML:


<blockquote class="pullquote" style="background-color: #f9cb9c; clear: both; float: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: small; margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 2px; width: 300px;">
<div style="line-height: 20px; margin-bottom: 1px;">
<span style="color: black;">Elvis Phương
<br />
<audio controls="controls">
<source src="
https://www.dropbox.com/s/q1e76jmw99zbbho/Vao%20Ha%20-%20Elvis%20Phuong%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3?dl=1" type="audio/mpeg"></source>
</audio>
</span></div>
</blockquote>


2-Thay chữ Elvis Phương bằng người nào hát bài này
3- thay link nguồn MP3 (chữ đậm bên trên)
 các bạn có thể thiết lập 01 dropbox (google) free để lưu trữ MP3 trước khi post

No comments:

Post a Comment