Friday, December 5, 2014

Cơn Đau Tháng Ngày

Sáng tác mới: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương


1 comment: