Monday, May 5, 2014

Ta Mãi Có Nhau (Cách post mp3)

Nhạc: Hà Nhật Linh
Lời: Nhật Vũ


Hôm nay Nhật Vũ trình bày một cách đơn giản -> làm thế nào để post được mp3...

lên trang Web, nói chung, cũng như trang Già Yêu Nhạc...

Trước hết ta phải biết viết cái link mp3 ở dạng HTML ...

Tôi lấy bài "Ta Mãi Có Nhau"-(cũa Hà Nhật Linh & Nhật Vũ)_ làm thí dụ. Bài này trước đây
được post ở trang HHHH. nên ta mở trang http://hathaykhogbanghayhat.org ...Và sau đó làm theo
như phần chỉ dẫn ở phần Ghi Chú nơi cuối bài này...Mong rằng tạm thời đáp ứng được bạn Già Nhất HNL...


mp3

@@@ Ghi Chú:
1.-Để có đượ cái link của mp3 của bài Ta Mãi Có Nhau _(từ trang HHHH)_ta đưa cái Arrow của cái mouse tới chữ downlad như thấy trên


No comments:

Post a Comment