Tuesday, April 29, 2014

Nỗi Nhớ

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Friday, April 18, 2014

Nén Đau Thương

Nhạc và lời: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Wednesday, April 9, 2014

Vết Thương Nghìn Năm

Mời nghe sáng tác mới của: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương