Wednesday, March 26, 2014

Trái Tim Khô Héo

Xin mời thưởng thức sáng tác mới của Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Keyboard: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Saturday, March 15, 2014

Cùng Một Nỗi Đau

Mời nghe: Hà Lan Phương trình bầy
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Sáng tác: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương


Tuesday, March 11, 2014

Nhỏ Người Dưng

Thơ: Niệm Nhiên
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương

Tuesday, March 4, 2014

Em Về Bên Phím Đàn

đã được Dĩ Vãng Buồn thực hiện Video clip mời xem, nghe
Thơ: Việt Hải
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt

Trình bầy: Quỳnh Lan