Thursday, February 13, 2014

Tìm Lại Yêu Thương

Đã được Dĩ Vãng Buồn thực hiện lại video clip
Nhạc và lời: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Lê Thành

No comments:

Post a Comment