Thursday, February 13, 2014

Những Ngày Mưa Tháng Chín

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: HLP

Trình bầy: Quỳnh Lan

No comments:

Post a Comment