Tuesday, February 25, 2014

Nhớ Anh

Thơ: Trần Diễm Thúy
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ vãng buồn

Trình bầy: Hạnh Nguyên

No comments:

Post a Comment