Tuesday, February 4, 2014

Cô Nhỏ

Thơ: ĐCCB
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương

Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Thụy Long

No comments:

Post a Comment