Sunday, February 9, 2014

Bên Tiếng Dương Cầm

Mời thưởng thức lại bài nhạc đã được Dĩ Vãng Buồn thực hiện Video clip
Nhạc và lời: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt

Trình bầy: Quỳnh Lan


No comments:

Post a Comment