Thursday, January 9, 2014

Mưa Xuân Tình Muộn

Thơ: Phương Vy
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Monday, January 6, 2014

Mai Anh Còn Nhớ

Mời các già nghe giọng khàn đục của Nguyễn Hải qua:
Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn


Saturday, January 4, 2014

Một Trái Tim

Thơ: Mật Nghiêm
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quốc Dũng
Video clip: HLP

Trình bầy: Quang Minh