Monday, December 16, 2013

Mai Anh Đi Rồi

Thơ: Hoài Nam
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Thụy Long

No comments:

Post a Comment