Sunday, December 22, 2013

Em Về Bên Phím Đàn

Thơ: Việt Hải
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: HLP

Trình bầy: Quỳnh Lan


No comments:

Post a Comment