Saturday, December 14, 2013

Chút Thời Ngây Ngô

Thơ: Bác Từ
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment