Saturday, December 21, 2013

Bên Tiếng Dương Cầm

Nhạc và lời: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Quỳnh Lan


No comments:

Post a Comment