Saturday, November 30, 2013

Nỗi Buồn Khi Đông Sang

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Thursday, November 28, 2013

Hang Đá

Thơ: Linh Mục: Nguyễn H Lợi
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Sunday, November 24, 2013

Bài Thơ Đêm Noel

Thơ: Phan Lê Thiện Tài
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Nguyễn Hải
Keyboard: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Nơi Em Mùa Đông Có Về ?

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Nguyễn Hải

Keyboard/hát: Nguyễn Hải
Mời các già ghé xem video clip đầu tay của Nguyễn Hải


Monday, November 18, 2013

Mùa Thu Nhớ Em

Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Key board: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Nguyễn Hải


Tuesday, November 12, 2013

Vô Cùng

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Monday, November 11, 2013

Rơi Mãi Trong Em

Mời các già lại thưởng thức thêm một hư cấu
Sáng tác: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Sunday, November 10, 2013

Mãi Mãi Bên Nhau

Nhạc và lời: Nguyễn Hải "thương tặng Hà Lan Phương"
Keyboard/Hát: Nguyễn Hải
Video clip : Dĩ Vãng Buồn


Monday, November 4, 2013

Lại Một Lần Chia Tay

Nhạc và lời: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình Bầy: Hà Lan Phương