Thursday, October 3, 2013

Say


Say

Cùng anh cạn chén men say
hồn nghiêng tâm ngửa cuồng quay... quay cuồng
giọt từng giọt cạn thương mong 
hương yêu thấm đọng môi hồng bờ môi

cùng anh cạn chén... tình ơi!
vương vương tim nhỏ bồi hồi xuyến xao
câu thương, câu nhớ thầm trao
thẹn hồng đôi má... nao nao cõi lòng

cùng anh cạn chén men nồng
nghe tình dậy sóng bềnh bồng thêm duyên
cùng chung nhịp đập của tim
lâng lâng hạnh phúc hồn nhiên nét cười

cùng anh cạn chén men đời
nửa say, nửa tỉnh bên trời lãng du
gom ngàn sao, kết tương tư
mang mang cõi mộng
nát nhừ...
nhớ thương...


Phương Vy

No comments:

Post a Comment