Thursday, October 10, 2013

Ngơ Ngẩn

Thơ: Giáng Mi
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment