Friday, October 4, 2013

Cho Những Ngày Mưa Xa

Ôi! nước mắt của trời
như dòng sông dựng ngược
Ôi! nước mắt của em
rơi đầy trên ký ức

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment