Saturday, September 21, 2013

Tóc Mây

Nếu nắng về trên ngọn tóc mây
Lấy ai che nắng tóc em đây
Nếu không có gã si tình vẫn
Đứng ở đầu đông che nắng tây

Mời các bạn lắng nghe qua trình bầy: Hà Lan Phương
Thơ: Cố thi sĩ: Độc Cô Cầu Bại
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ vãng buồn


No comments:

Post a Comment