Monday, September 23, 2013

Ghét Ghê

Lần đầu tiên em thấy anh ghen
Coi dễ ghét mà thương chi lạ

Mời các bạn nghe Hà Lan Phương diễn tả qua thơ Trần Lan Chi
được phổ nhạc : Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip Dĩ Vãng buồn


No comments:

Post a Comment