Tuesday, September 3, 2013

Dại Lòng

Buồn nào xin gửi cho mây
Bay về phương ấy để ai xót thầm

Thu sang ngày có bâng khuâng
Thì thôi dừng bước cuối đường lá rơi

Nhặt thêm một chút bồi hồi
Góp hành trang cũ nhớ người năm xưa

Đêm nay hồn xót xa đưa
Lệ trên mắt ướt bởi vừa nhắm lâu

Nhẹ nhàng trời đổ mưa ngâu
Thì ra vẫn thấy nhớ nhau phút này

Vì sau đời cách biệt nhau
Trăm năm đơn lẽ niềm đau hóa vàng

Vàng thu vàng cả tiếng than
Dại lòng kẻ ở trần gian kiếp này

Nguyễn Chí Hiệp
03.9.2013

No comments:

Post a Comment