Tuesday, September 3, 2013

Chút Tình Với Huế

Hương Giang ơi! thương lắm những chuyến đò
Có em qua soi hình trên sóng nước
Áo em bay trong chiều Thu gió ngược
Tôi bồi hồi ánh mắt thuở làm quen

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng buồn
Trình bầy: Vân Khánh

No comments:

Post a Comment