Wednesday, August 7, 2013

Vương vấn

(thuận nghịch độc)

Vương vấn lệ buồn cõi mộng trao
Đợi chờ nơi cũ bến xa nào

Sương giăng khói trắng mây về lượn
Gió muộn thu vàng lá khẽ chao
Đường vắng cảnh xưa đêm chợt nhớ
Bóng viền trăng khuyết dáng mờ xao
Thương người nhớ mãi hồn tha thiết
Vương vấn nỗi buồn mộng trắng sao

Sao trắng mộng buồn nỗi vấn vương
Thiết tha hồn mãi nhớ người thương
Xao mờ dáng khuyết trăng viền bóng
Nhớ chợt đêm xưa cảnh vắng đường
Chao khẽ lá vàng thu muộn gió
Lượn về mây trắng khói giăng sương
Nào xa bến cũ nơi chờ đợi
Sao trắng mộng buồn nỗi vấn vương

Nguyễn Chí Hiệp
08.8.2013

No comments:

Post a Comment