Thursday, August 8, 2013

Vu Lan nỗi nhớ

Đường về quê cũ vẫn như xưa
Trước mặt hồ thu gió khẽ đùa
Lặng lẽ dốc mòn nơi phố vắng
Nhạt mờ sương rũ ánh trăng thưa
Bước chân dừng lại bên hiên cửa
Tiếng mõ gần xa giữa cảnh chùa
Lại nhớ Vu Lan mùa Báo Hiếu
Lệ nào rơi xuống ngỡ là mưa ....

Nguyễn Chí Hiệp
09.8.2013

No comments:

Post a Comment