Wednesday, August 7, 2013

Vọng Tình

Say rồi đêm trắng thức chờ em
Rượu đã mềm môi nhớ nặng thêm
Tình ở nơi đâu nào biết được
Mộng này tôi vẫn chẳng hề quên
Thiết tha đường gió mơ cung nguyệt
Xao xuyến tâm hồn lạc bến duyên
Cúi xuống lệ rơi vào kỷ niệm
Nỗi buồn chồng chất nặng nề thêm

Nguyễn Chí Hiệp
08.8.2013

No comments:

Post a Comment