Wednesday, August 7, 2013

Về Lại. Khúc Nôi Xưa

Khuya khoắt lắm đường về
Lêu têu hình với bóng
Ôm vụn vặt cơn mê
Lòng ủi an hư vọng.
 
Vườn chim xanh tiếng ru
Hạt mầm khung rêu mộng
Tiếng rụng cành mù u
Ai hoài ai sương khói.
 
Xanh thẩm rừng hiêu nhiên
Chim lay động giấc thiền
Bên kia dòng tục lụy
Ta để quên tiếng mình.
 
Khi về. Khi về lại
Nghe dòng sông trôi xa
Thi thoảng rong rêu cũ
Xa lạ một mình ta.
 
Lắng lòng nghe sương rụng
Nói cùng mình khúc nôi
Nói cùng mình hư mộng
Ta và dòng sông trôi …
 
      Chu Thụy Nguyên

No comments:

Post a Comment