Monday, August 26, 2013

Vẫn muốn lấy chồng

Gặp nhau lần ấy cũng chưa lâu
Em nói thôi chồng buổi sớm nao
Bây giờ ở thế không thèm nữa

Cái chuyện lứa đôi chẳng thích nhau

Gặp em lần nữa mới hôm nào
Trang điểm phấn son áo tím màu
Chiếc xe đạp cũ đà thay mới
Hỏi rằng chồng nữa lạ gì đâu

Chồng sau gìn giữ cũng chẳng lâu
Mấy tháng chung vui cứ mắng nhau
Chia tay lần nữa em cũng vậy
Áo mới phấn son lại chuốt trau

Gặp nhau lần cuối mới hôm nào
Bây giờ em muốn lấy chồng mau
Ba lần gẫy đổ nào có sợ
Vẫn muốn được người yêu dấu sao ?

Nguyễn Chí Hiệp
26.8.2013

No comments:

Post a Comment