Thursday, August 15, 2013

Đường xưa lối cũ

Đường qua phố tối vẫn còn tôi
Hạt buồn rơi xuống tháng ngày trôi
Em đã quên những mùa hạnh phúc
Có lá vàng phủ kín chân trời

Đường qua dốc nhỏ đã thấy em
Cỏ vừa khô héo giữa màn đêm
Mùa thu se gió bên ngàn nhớ
Em có hay chăng tôi đợi bên thềm

Để tìm lại một mối tình tan vỡ
Nhặt lấy chút thương yêu dỗ dành
Nhưng đời chỉ còn lại nước mắt
Cho em hay cho tháng ngày quên ....

Đường qua bến nước cuối bờ sông
Còn trăng hiu hắt soi giữa dòng
Nhấp nhô cánh lục bình xa khuất
Cuốn theo mắt của người chờ mong

Nguyễn Chí Hiệp
15.8.2013

No comments:

Post a Comment