Tuesday, August 13, 2013

Thủy Tiên Khúc "Quan Họ"

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video Clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Quỳnh Lan

No comments:

Post a Comment