Wednesday, August 7, 2013

Thêu dệt chữ tình

Quê nghèo vách lá mái lợp tranh
Cày sâu cuốc bẫm vẫn là anh
Mấy mùa lúa mới còn lo giữ
Mỗi tối giường đơn vẫn để dành
Đã nghe giấc mộng như kêu gọi
Ước vọng trăm năm đã tập tành
Nàng hỡi, trái tim này ứa máu
Mối tình thêu dệt thắm màu xanh

Nguyễn Chí Hiệp
08.8.2013

No comments:

Post a Comment