Wednesday, August 7, 2013

Đôi Điều Với Huế

Trầm hương bóng chiều xưa chiêm bao
Hoàng lan bên hiên buồn cúi đầu
Tuyết giá tơi bời o áo trắng
Tôi còn hương xưa o bao lâu ?
 
Con tàu qua ga chiều trăm năm
Nghe từ vô biên tiếng khóc thầm
Nụ buồn ai hái, cành khô khốc ?
Ủ kín hương thầm, mưa lâm râm.
 
Gió cát vàng phai qua biển nhớ
Thuyền trôi độc mộc bóng thuyền trôi
Biển chiều vắng ngắt còn ai đợi ?
Gọi mãi âm xưa mình với tôi.
 
Lạ thế ! đã nhắc mình dăm bận
Bao lần nhắc nhớ rằng chia ly
O về bên nớ. Ừ ! thôi đã
Bến mới. Chờ trông liệu ích gì ?
 
Nhìn chiếc lá phong lìa bỏ cành
Chim di bỏ núi về đồng xanh
O về bên nớ. Ừ ! thôi đã
Rượu rót chờ nhau nhạt cũng đành …
 
      Chu Thụy Nguyên

No comments:

Post a Comment