Thursday, August 1, 2013

Nửa Nụ Yêu

Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment