Thursday, August 22, 2013

Ngủ đi em

Ngủ đi em, ngủ đi em
Thời gian mòn mỏi dưới thềm tương tư

Ngủ say cả một mùa thu
Heo may thay quạt còn ru tiếng lòng

Ta về níu lại hư không
Mà nghe tâm trí cuồng ngông phút này

Tay run phím lã đàn dây
Nốt buồn pha khúc nhạc đầy tiếng than

Vọng về từ phía đại ngàn
Những lời tâm sự mênh mang nỗi lòng

Mai này lại thấy gió đông
Sương rơi có lạnh hay không hởi nàng ?

Ta về đốt lửa đồi hoang
Sưởi em giấc ngủ yên lành mãi thôi

Ngủ đi ta đến bên người
Để tìm an ủi cho vơi nôi niềm

Nguyễn Chí Hiệp
23.8.2013

No comments:

Post a Comment