Saturday, August 31, 2013

Ngỡ rằng

Ngỡ rằng tình vẫn chưa hề phai
Khi đã qua một thời vụng dại
Ngỡ rằng vẫn mong ta ở lại
Để cùng nhau buồn vui tháng ngày

Ngờ đâu phút cuối mình chia tay
Em về với người đêm hôm nay
Cùng sóng bước qua trời hoa mộng
Sẽ và sẽ quên mối tình này

Còn gì nữa những ngày tháng xưa
Mơ em bây giờ trong đam mê
Ngày mới em mang đầy hi vọng
Ngày mới chờ ai theo bước về

Ngờ đâu tình ấy cũng phai tàn
Ngày ấy mùa thu cũng đã tan
Em thấy người đi cùng duyên mới
Lòng nghe cay đắng lệ dâng tràn

Nguyễn Chí Hiệp
01.9.2013

No comments:

Post a Comment