Friday, August 23, 2013

Ngàn Xưa Ngàn Sau

Em từ hoa nở vườn xuân
Tay ngoan mười ngón ngại ngần hương đưa

Mời các bạn nghe Nguyễn Hải&Hà Lan Phương viết nhạc Cô Đầu
phổ thơ Phạm Ngọc
Phối Âm: Quang Đạt
Video clip: Phạm Ngọc
Trình Bầy: Quỳnh Lan

No comments:

Post a Comment