Saturday, August 31, 2013

Mộng đã tan rồi

Vẫn còn đọng rượu trên môi
Thế sao em vội quên người năm xưa

Nhạt nhòa ngày tháng thoi đưa
Em theo tình mới như chưa có gì

Dại lòng hai chữ ngu si
Thế nên lại tiễn người đi chẳng về

Mười hai bến nước tái tê
Mười hai năm ấy lẽ loi cõi hồn

Đến khi dứt được tơ lòng
Chỉ còn xương trắng giữa đồng lúa xanh

Mượn đời mối chỉ mỏng manh
Níu về giấc mộng nghìn năm khó thành

Nguyễn Chí Hiệp
31.8.2013

No comments:

Post a Comment