Friday, August 9, 2013

Mỏi mòn ngày tháng chờ nhau

 

Đã mòn ngày tháng phải không em
Nửa đoạn đường trần quen thức đêm
Vì đâu những đam mê không trở lại
Chỉ thấy nỗi buồn càng nhiều thêm

Đã chờ từ bốn mùa đi qua
Tìm dáng em vẫn thấy nhạt nhòa
Ta đứng bên dốc đời nghiêng lệ
Vì xót thương mối tình năm xưa

Lửa lòng đã tắt phải không em ?
Lời nguyện ước một đời sẽ quên
Còn gì nữa cho người ở lại
Một nỗi đau , nỗi nhớ không tên

Đã tàn một đêm trắng đợi nhau
Mơ rơi theo tiếng nhạc cung sầu
Bên hiên vẫn còn mưa rơi xuống
Ngồi nhìn mây lòng thấy nao nao

No comments:

Post a Comment