Tuesday, August 6, 2013

Không! Không Là Không

Không của Minh Thy không có nghĩa là từ chối anh, không cũng không phải là sắc sắc, không không của bụt mà không ở đây chỉ là không muốn những cái đuôi khác theo cô ta ngoài cái đuôi "anh" sẽ chỉ một mình theo cô suốt đời. Bài thơ thật dễ thương và cái đuôi của Minh Thy cũng thật may mắn trong hạnh phúc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Hòa âm : Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng buồn
Trình bầy: Mai Hậu

No comments:

Post a Comment