Saturday, August 10, 2013

Hoài niệm khúc

Một ngày đi qua đời em
Nhặt lấy hạt mưa trên mắt
Và nghe trái tim khô héo

Tình ơi, ta đã yêu người ....

Một ngày đi qua thời gian
Ngừng lại bên đường phố cũ
Em vẫn kia xoáy mòn kỷ niệm
Tình ơi , thương xót đời nhau

Một ngày thêm vạn nỗi đau
Vấn vương đêm trăng huyền thoại
Bến đời còn mình ta ở lại
Để ngày tháng nhớ thương em ...

Một ngày qua dứt một đêm
Tình hỡi, làm sao để quên
Tìm trong giấc mơ hoài niệm
Ngỡ rằng
Nghìn sau không trở về đây

Nguyễn Chí Hiệp
11.8.2013

No comments:

Post a Comment