Sunday, August 4, 2013

Em giữ giùm ta


Em giữ giùm ta nốt nhạc sầu
Lời hát của một ngày nhuộm máu
Trên quê hương tháng ngày lửa khói
Đôi mắt mẹ Việt Nam hận thù

Em giữ lấy những chiều mùa thu
Nơi ngủ lại của linh hồn tử sĩ
Nơi ngủ lại rừng xanh núi thẳm
Mẹ khóc con thơ, vợ khóc chồng

Em giữ lấy những mùa xuân buồn
Chẳng thấy hoa nở trong vườn cũ
Chẳng thấy tiếng vui đùa của trẻ
Cô đơn trong những tiếng than van

Em giữ giùm một túi hành trang
Người lính năm xưa đã bỏ lại
Người đã ngủ muôn đời quê mẹ
Xác thân hiến dâng cho cuộc đời

Nguyễn Chí Hiệp
04.8.2013

No comments:

Post a Comment