Wednesday, August 21, 2013

Cúng rằm

(thuận nghịch độc)

Chùa đến sớm mai bữa cúng rằm
Quả hoa nhang lễ vật đầy mâm
Đùa chân bước vọng tâm thành kính
Pháp Phật kinh thiền mõ nhẹ ngâm
Xưa chữ tích duyên tâm hiếu thuận
Nhẹ lòng nghe tụ đức thiên nhân
Thưa lời nhắn gửi cùng nhân ái
Chùa đến sớm mai bưa cúng rằm

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.8.2013


No comments:

Post a Comment