Tuesday, August 6, 2013

Chung tình

Em về lối vắng thưa người
Hàng cây che bóng mĩm cười bâng khuâng

Chiều nay mưa có ngại ngần
Xin đừng ứa lệ lâm râm nỗi sầu

Tình ơi, nếu vẫn còn nhau
Thì em đừng để nôn nao chốn này

Tình ơi, chung lối đường dài
Những lời hẹn ước chưa phai bao giờ

Đến khi trọn vẹn ước mơ
Thì rằng hạnh phúc đôi bờ nối xong

Nguyễn Chí Hiệp
05.8.2013

No comments:

Post a Comment