Wednesday, August 7, 2013

Chia tay

Mai anh có vợ thế là xong
Bến ấy người ta lấy được chồng
Xe đến rước dâu vui cũng lắm
Em về lại phố xót nhiều không ?
Mười năm quen biết say vườn mộng
Một buổi chia ly đẫm giọt hồng
Những giọt lệ rơi đầy quá khứ
Tình tan mà vẫn cứ hoài mong

Nguyễn Chí Hiệp
08.8.2013

No comments:

Post a Comment